Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 18.08.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Volkovce
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 03.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Volkovce