Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Volkovce
Hlavná č. 4
951 87 Volkovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Obec Volkovce
Hlavná č. 4
951 87 Volkovce

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 37 6304231

Web: http://www.volkovce.sk

E-mail: volkovce@gmail.com

IČO: 00308633

DIČ: 2021058776

Bankové spojenie

IBAN: