eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Volkovce

Hlavná 218/4
951 87 Volkovce

Mobil:
Telefón: +421 37 6304231
Web: http://www.volkovce.sk
E-mail: volkovce@gmail.com

IČO: 00308633
DIČ: 2021058776

Bankové spojenie
IBAN:
 SK86 5600 0000 0022 1804 7003