eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Elektronický formulár
Vyplňte formulár. V prípade potreby zvoľte viacnásobný podpis.
Stav: Nevyplnený
Vyplniť formulár Načítať uložený Nápoveda

Pre úspešné odoslanie podania je potrebné najskôr vyplniť Elektronický formulár.